Faktoring i ubezpieczenie należności tylko z CR Solutions

Jakie ryzyka handlowe pokrywa Ubezpieczenie Kredytu Handlowego i Faktoring?

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest potężnym narzędziem kontroli ryzyka handlowego. Obejmuje:
• Przedłużone opóźnienia w płatnościach (opóźnienia w płatnościach).
• Złe długi wynikające z niewypłacalności klientów.
• Ryzyko polityczne: brak płatności wynikający ze zdarzeń politycznych lub klimatycznych, ograniczeń walutowych, przerwania handlu lub wywłaszczenia.

Jak działa faktoring i polisa ubezpieczenia kredytu kupieckiego?

Dzięki nam Twoja polisa ubezpieczenia kredytu działa prosto i łatwo:

Przekazujesz nam określone informacje o swojej firmie i klientach.
Oceniamy sytuację finansową Twoich klientów, dzięki czemu możemy opracować limity kredytowe i warunki handlowe dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb.
Całodobowo oferujemy faktoring i monitorujemy Twoich klientów i odpowiednio dopasowujemy ochronę na cały okres obowiązywania polisy.
Z czasem możemy objąć polisą Twoich nowych klientów, a także rozszerzyć ochronę dotychczasowych klientów.
Jeśli Twoi klienci nie płacą terminowo, nasza windykacja sprawi, że zdecydowana większość Twoich niezapłaconych faktur zostanie uregulowana… w każdym miejscu na świecie!

Jaki rodzaj ubezpieczenia kredytu kupieckiego i faktoring wybrać? O tym w następnym poście!