Jak może Ci pomóc odwyk Warszawa?

Intensywny odwyk Warszawa, hospitalizacja ambulatoryjna i częściowa hospitalizacja to usługi świadczone przez Ośrodek leczenia uzależnień Warszawa, mazowieckie. Podobnie jak ambulatoryjne, intensywne programy ambulatoryjne odwyk Warszawa odbywa się w warunkach niemieszkalnych. Jednak odwyk Warszawa obejmuje więcej godzin leczenia tygodniowo niż leczenie ambulatoryjne. Odwyk Warszawa może być idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy mają złożone objawy lub współwystępujące zaburzenia, ale nie wymagają leczenia szpitalnego.

Alternatywnie odwyk w Warszawie może być obniżeniem poziomu opieki dla klientów, którzy przeszli rehabilitację stacjonarną. Programy częściowej hospitalizacji (PHP) trwają co najmniej 20 godzin tygodniowo i są przeznaczone dla złożonych zaburzeń związanych z używaniem substancji lub współwystępujących zaburzeń, które nie wymagają całodobowej opieki. Można je również nazywać programami dziennymi, ponieważ zwykle trwają do 6 godzin dziennie.

Częściowa hospitalizacja nie jest leczeniem stacjonarnym. Podobnie jak w przypadku odwyku Warszawa i innych poziomów opieki, PHP może być krokiem w górę lub w dół, w zależności od potrzeb terapeutycznych klientów. Oba programy mogą odbywać się w szpitalach, programach leczenia dziennego lub ośrodkach leczenia behawioralnego.