Kancelaria kanoniczna Warszawa i oferta rozwodowa

Kościół katolicki i Kancelaria kanoniczna Warszawa ustanowił procedury, których musi przestrzegać para, składając wniosek o unieważnienie małżeństwa. Przede wszystkim sąd cywilny musi rozwieść się z parą, zanim będzie można uzyskać unieważnienie małżeństwa.

Kto może złożyć wniosek o unieważnienie jakie załatwi Kancelaria kanoniczna Warszawa:

Zwykle osobą ubiegającą się o unieważnienie małżeństwa jest osoba, która była w związku małżeńskim, jest obecnie rozwiedziona i pragnie ponownie zawrzeć związek małżeński w Kościele. Zamiar ponownego zawarcia małżeństwa nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania unieważnienia małżeństwa; oddani katolicy mogą po prostu woleć, aby ich rozwód został zalegalizowany przez ich parafię.

Zaangażowanie byłego małżonka w rozwód Warszawa:

Kościół i Kancelaria kanoniczna Warszawa wymaga, aby były małżonek został powiadomiony o rozpoczęciu procesu o unieważnienie małżeństwa i dał mu możliwość ustosunkowania się. Twój były małżonek otrzyma list wyjaśniający rozpoczęty proces. Nie muszą zgadzać się na unieważnienie. Mogą też w ogóle nie brać udziału w procesie.