Pogotowie dźwigowe Szczecin zaprasza do całodobowego kontaktu!

Winda ewakuacyjna to rodzaj windy / windy, która może być używana przez pasażerów do szybkiej ewakuacji z budynku w przypadku, gdy inne środki wyjścia nie są użyteczne. Od zwykłych dźwigów odróżniają je modyfikacje, które mają na celu umożliwienie bezpiecznego i efektywnego wykorzystania dźwigu jako środka ewakuacji podczas pożaru. Windy, które mogą być używane jako windy ewakuacyjne, nie są zwykle zarezerwowane wyłącznie do użytku w sytuacjach awaryjnych i mogą działać jako windy osobowe do zwykłego użytku poza scenariuszami awaryjnymi za które odpowiedzialne jest Pogotowie dźwigowe Szczecin. Dźwigi ewakuacyjne są przeznaczone przede wszystkim do użytku przez osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie lub mają ograniczoną zdolność do skorzystania z alternatywnych metod ewakuacji. Kryteria, które muszą spełniać windy ewakuacyjne, obejmują ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę (z systemów gaśniczych), skuteczny dostęp przez zapadnie lub drabiny oraz kontrole zgodne z ustawą o dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Windy ewakuacyjne zawierają również funkcję nadrzędną, która umożliwia strażakom obsługę elementów sterujących w celu doprowadzenia windy w bezpieczne miejsce lub dostępu do kabiny. Inne wspólne cechy wind ewakuacyjnych obejmują interkom awaryjny, oddzielny system zasilania awaryjnego oraz wewnętrzny system wykrywania / sygnalizacji pożaru.

Obowiązujące normy europejskie nie wymagają funkcji, takich jak zasilanie awaryjne, jeśli zamiast tego dostępne są alternatywne środki zaradcze – takie jak zabezpieczenia od firmy takiej jak pogotowie dźwigowe Szczecin; jednakże wymagania lokalnych przepisów budowlanych i podobnych przepisów mogą być bardziej rygorystyczne. Wszystkie windy ewakuacyjne muszą zapewniać ochronę przed ogniem i dymem. Zgodnie z polską nowrą, a także wytycznymi rządu, winda używana do celów ewakuacji pożaru może być windą ewakuacyjną lub windą przeciwpożarową ale pogotowie dźwigowe Szczecin musi nad nią czuwać całodobowo. Do ewakuacji mogą być również używane zwykłe windy osobowe, o ile została przeprowadzona przez Pogotowie dźwigowe Szczecin odpowiednia ocena ryzyka, winda jest wyposażona w oddzielne zasilanie elektryczne i zapewnia bezpośredni dostęp do końcowego punktu wyjścia z budynku w Szczecinie.