Radca prawny, notariusz a adwokat

Notariusz nie może uznać dokumentu bez udowodnienia tożsamości przez każdego sygnatariusza. Przepisy stanowe różnią się rodzajem dokumentów tożsamości, których notariusz może używać do weryfikacji tych informacji, ale powszechne formularze obejmują prawa jazdy, dowody tożsamości wydawane przez stan, paszporty amerykańskie, dokumenty tożsamości cudzoziemców na pobyt stały (zielone karty) i podobne karty lub dokumenty wydawane przez rząd agencja, która zawiera imię i nazwisko podpisującego, zdjęcie i inne dane identyfikacyjne, takie jak adres.

Formy dowodu tożsamości, które nie zostały wydane przez rząd lub które nie mają zdjęcia (takie jak karty kredytowe lub karty ubezpieczenia społecznego), zazwyczaj nie są wystarczające.

Dobrowolny podpis? Po stawieniu się przed osobą taką jak notariusz Wrocław i potwierdzeniu swojej tożsamości każdy podpisujący musi podpisać dokument i potwierdzić, że czyni to dobrowolnie. Weryfikacja, czasami określana jako jurat lub weryfikacja pod przysięgą lub potwierdzeniem, jest podobna do potwierdzenia. Weryfikacje wymagają również udowodnienia swojej tożsamości notariuszowi przed podpisaniem, ale należy dodać wymóg, aby podpisać dokument dopiero po złożeniu przysięgi lub potwierdzenia, że ​​treść, oświadczenia lub oświadczenia, które złożyłeś w dokumencie, są zgodne z prawdą.