Czym charakteryzuje się restrukturyzacja pozasądowa?

Restrukturyzacja pozasądowa jest to procedura o wiele bardziej formalna, w ramach której w miejsce dyrektorów zarządza się zewnętrznym administratorem. Zarządcę można powołać na mocy postanowienia sądu wydanego na formalnej rozprawie lub przez określone strony, w tym dyrektorów składających w sądzie serię wymaganych dokumentów („droga pozasądowa”). Administratorowi powierzono wszystkie uprawnienia zarządcze dyrektorów i musi korzystać z tych uprawnień w interesie wierzycieli spółki jako całości. Jedną z głównych zalet restrukturyzacji pozasądowej jest to, że ustawowe moratorium nakłada się na egzekwowanie środków naprawczych przez wierzycieli, a zatem może być połączone z samodzielnym procesem restrukturyzacji pozasądowej, w przypadku którego nie można negocjować wstrzymania roszczeń i wykonania.

Czym jest restrukturyzacja pozasądowa? Jest to porozumienie, na mocy którego spółka zawiera kompromis z przynajmniej niektórymi wierzycielami w sprawie spłaty ich długów wobec tych wierzycieli. Układ wymaga zatwierdzenia (i) 75% wartości wierzycieli obecnych i głosujących na zebraniu wierzycieli wezwanym do rozpatrzenia propozycji CVA oraz (ii) 50% wartości wierzycieli niezwiązanych ze spółką, tj. nie są dyrektorami ani współpracownikami firmy. Restrukturyzacja pozasądowa a także inne jej rodzaje leżą w kompetencjach Kancelarii Prawnej z Warszawy, woj. mazowieckie.