Czym jest psychoterapia poznawczo behawioralna?

Co to jest psychoterapia poznawczo behawioralna? Psychoterapia poznawczo behawioralna jest formą leczenia psychologicznego, która okazała się skuteczna w przypadku szeregu problemów, w tym depresji, zaburzeń lękowych, problemów związanych z używaniem alkoholu i narkotyków, problemów małżeńskich, zaburzeń odżywiania i poważnych chorób psychicznych. Liczne badania naukowe sugerują, że CBT prowadzi do znacznej poprawy funkcjonowania i jakości życia. W wielu badaniach wykazano, że psychoterapia poznawczo behawioralna jest równie skuteczna lub bardziej skuteczna niż inne formy terapii psychologicznej lub leki psychiatryczne. Należy podkreślić, że postępy w CBT, czyli w psychoterapii poznawczo behawioralnej, zostały dokonane zarówno na podstawie badań, jak i praktyki klinicznej.

Rzeczywiście, CBT jest podejściem, dla którego istnieje wiele dowodów naukowych, że opracowane metody faktycznie powodują zmiany. W ten sposób CBT różni się od wielu innych form leczenia psychologicznego. CBT opiera się na kilku podstawowych zasadach, w tym: Problemy psychologiczne są częściowo oparte na błędnych lub niepomyślnych sposobach myślenia. Problemy psychologiczne są częściowo oparte na wyuczonych wzorcach niepomocnego zachowania. Ludzie cierpiący na problemy psychiczne mogą nauczyć się lepszych sposobów radzenia sobie z nimi, łagodząc w ten sposób objawy i stają się bardziej efektywni w swoim życiu. Leczenie CBT zwykle wymaga wysiłków zmierzających do zmiany wzorców myślenia.

Strategie te mogą obejmować:
– Nauka rozpoznawania własnych zniekształceń myślenia, które tworzą problemy, a następnie ich ponownej oceny w świetle rzeczywistości. Lepsze zrozumienie zachowań i motywacji innych.
– Umiejętność rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach. Uczenie się rozwijania większego poczucie pewności to własne umiejętności.

Leczenie CBT zwykle obejmuje również wysiłki mające na celu zmianę wzorców zachowań. Strategie te mogą obejmować:
– Stawianie czoła własnym lękom zamiast ich unikania. Granie w role w celu przygotowania się na potencjalnie problematyczne interakcje z innymi.
– Uczenie się uspokajania umysłu i rozluźnienia ciała. Nie wszystkie CBT wykorzystają wszystkie te strategie. Przeciwnie, psycholog i pacjent / klient współpracują ze sobą, w celu współpracy w celu zrozumienia problemu i opracowania strategii leczenia. CBT kładzie nacisk na pomoc osobom w nauce bycia własnym terapeutą.
Dzięki ćwiczeniom w sesji oraz ćwiczeniom domowym poza sesjami pomaga się pacjentom / klientom w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie, dzięki czemu mogą nauczyć się zmieniać własne myślenie, problematyczne emocje i zachowanie. Terapeuci od psychoterapii poznawczo behawioralnej podkreślają, co dzieje się w obecnym życiu danej osoby, a nie to, co doprowadziło do jej trudności. Potrzebna jest pewna ilość informacji o własnej historii, ale nacisk kładziony jest przede wszystkim na postęp w czasie, aby opracować bardziej skuteczne sposoby radzenia sobie z życiem.